HOTARAREA nr. 74 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 202 F, peste pârâul Slimnic, sat Bogza, comuna Sihlea, km. 11+700”, județul Vrancea