Hotărârea nr. 74/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumurilor publice, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Gologanu”