HOTARAREA NR. 73 privind valorificarea prin vânzarea la licitaţie a deşeurilor feroase şi neferoase rezultate în urma demolării construcţiei pod din beton armat de pe DJ 203 H peste râul Rîmnicu Sărat, km 27 + 700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea