Hotărârea nr. 73 din 7 aprilie 2022 privind „Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont’’ Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Nistorești în suprafața de 1.727 mp. număr cadastral 50095”