Hotărârea nr. 73 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km. 26+000 - km. 35+600, L=9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”