Hotararea nr. 73 din 30 aprilie 2020 privind Preluarea in administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a terenului din domeniul public al U.A.T Comuna Ciorasti in suprafață totala de 160 mp situat in opt puncte distincte in vederea construirii si amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri, pentru colectarea selectiva a deșeurilor de hartie-carton, mase plastice, fier si sticla, pe durata existentei obiectivului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide in Judeţul Vrancea"