HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza de Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Împrejmuire parţială incintă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea