Hotărârea nr. 72 din 4 aprilie 2023 privind "Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea”