HOTĂRÂREA nr. 72 din 31 mai 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, judeţul Vrancea