HOTARAREA nr. 72 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,600 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”