HOTARAREA NR. 71 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a Devizului general şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.25/16.02.2015 aferente obiectivului ”Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea-Sării” pentru obiectul nr.2 intitulat ”Reparare pod pe DJ 205 D, km. 3+475, Valea –Sării –lucrări de consolidare şi reabilitare”