Hotărârea nr. 71 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea”