Hotararea nr. 71 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza:Expertiză tehnică, Studii de teren, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase - Lotul 4: Refacere DJ 252 în mai multe puncte – deplasarea transversală a platformei drumului-Ploscuțeni”