HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic, studiu de trafic), documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 1+405 peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”