HOTĂRÂREA nr. 70 din 31 mai 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea