Hotărârea nr. 70/28.03.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și transmiterea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” a suprafeței de 450 mp din imobilul Corp C8 aferent bunului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”