Hotărârea nr. 7/29.01.2024 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”