Hotărârea nr. 69/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” aflat în domeniul public al județului Vrancea”