Hotărârea nr. 68 din 16 martie 2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C1, C2, C3, C4 identificate în Cartea Funciară nr. 55009 Cotești, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în vederea demolării”