Hotărârea nr. 68/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de Educație Incluzivă Mihălceni aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”