Hotărârea nr. 67 din 7 aprilie 2022 privind "Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea"