HOTARAREA nr. 67 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizauti, sat Vizantea Răzășeasca, comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea”