Hotărârea nr. 67 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător"