HOTARAREA nr. 66 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare şi modernizare D.J.205 L, sector DN 2D - Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea