HOTARAREA NR. 65 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Vila Cicinetta, cod LMI VN-II-m-B-06492, datat secolul XX, situat în municipiul Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6, aflat în proprietatea domnului Iancu Mihai şi a doamnei Iancu Mihaela