HOTARAREA nr. 65 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului şi a zonei de siguranţă aferente obiectivului de investiţii Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja -Paltin - Nereju - Brădăceşti, km.0+000-km.34+000