Hotărârea nr. 65 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative”