Hotărârea nr. 63 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”