Hotărârea nr. 62 din 15 martie 2021 privind "Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Retea inteligenta de iluminat public a drumurilor judetene" - Judetul Vrancea"