Hotărârea nr. 62 din 17 martie 2022 privind ”Declararea imobilului stație de sortare și transfer deșeuri, identificat conform cărții funciare nr. 52775, ca fiind bun de uz și interes public județean în vederea atestării”