Hotărârea nr. 61 din 16 martie 2023 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”