Hotărârea nr. 60 din 17 martie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367, actualizarea devizului general, precum și a cheltuielilor legate de proiect”