HOTĂRÂREA nr. 6 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău –Voetin – Sihlea –Obrejiţa – Tâmboieşti - Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia