Hotărârea nr. 6 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”