Hotărârea nr. 6 din 2 februarie 2023 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRARI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI SI A ZONEI DE SIGURANTA AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONTINUARE DE LUCRARI PENTRU MODERNIZARE DJ205D, VALEA SARII – NARUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRADACESTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM”