HOTĂRÂREA nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 J, int.DJ 204 E (Panciu)-int.DJ 205 H (Movilita), km 0+000-7+270”