HOTĂRÂREA nr. 58 din 19 aprilie 2016 privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea în domeniul public al UAT Tulnici şi administrarea Consiliului Local Tulnici a imobilului ”Bloc P+2 - Centru de informare turistică” situat în comuna Tulnici