Hotărârea nr. 57 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea ”