HOTĂRÂREA nr. 55 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333, peste pârâul Ţipău, comuna Paltin, judeţul Vrancea’’