Hotărârea nr. 55 din 17 martie 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Dumitrești a sectorului de drum județean DJ 204P de la km 27+250 la km 34+245, situat în intravilanul și extravilanul comunei Dumitrești, pe o perioadă de 72 de luni în vederea efectuării unor lucrări de modernizare”