Hotărârea nr. 55/15.02.2024 privind „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Muzeului Vrancei”