Hotărârea nr. 54 din 15 martie 2021, privind "Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea".