Hotărârea nr. 53 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat pe raza orașului Odobești” și a cheltuielilor legate de proiect”