Hotărârea nr. 53/15.02.2024 privind “ Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”