HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dilgov, comuna Cotesti, judetul Vrancea’’