Hotărârea nr. 52 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” și a cheltuielilor legate de proiect”