Hotărârea nr. 52/15.02.2024 privind “ Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilita inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare si a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești, catre operatorul S.C. ECO SUD S.A.”