HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, datat secolul XIX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 12, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru