Hotărârea nr. 51 din 16 martie 2023 privind „ Înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia”