HOTĂRÂREA nr. 50 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300”, județul Vrancea